GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Školní vzdělávací program

Škola bránou do života

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia a pro čtyřleté studium

 1. Identifikační údaje školy
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
 4. Učební plán vyššího gymnázia (.pdf)
 5. Učební osnovy - charakteristiky předmětů a tabulková část
  1. Jazyk a jazyková komunikace
   1. Český jazyk a literatura
   2. Anglický jazyk
   3. Německý jazyk
   4. Ruský jazyk
  2. Matematika a její aplikace
   1. Matematika a její aplikace
  3. Člověk a příroda
   1. Fyzika
   2. Chemie
   3. Biologie
   4. Geologie
  4. Člověk a společnost
   1. Občanský a společenskovědní základ
   2. Dějepis
   3. Geografie
   4. Osobnostní a sociální výchova
  5. Člověk a svět práce
   1. Ekonomika a finance
  6. Člověk a kultura
   1. Hudební obor
   2. Výtvarný obor
  7. Člověk a zdraví
   1. Výchova ke zdraví
   2. Tělesná výchova
  8. Informatika a informační a komunikační technologie
   1. Informatika a informační a komunikační technologie
  9. Průřezová témata
   1. Osobnostní a sociální výchova
 6. Hodnocení a autoevaluace

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň šestiletého gymnázia

 1. Identifikační údaje školy
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
  1. Zaměření školy
  2. Výchovné a vzdělávací strategie
  3. Zabezpečení výuky studentů se speciálními potřebami
  4. Zabezpečení výuky studentů mimořádně nadaných
  5. Začlenění průřezových témat tabelace průřezových témat
 4. Učební plán
  1. Tabelace učebního plánu pro nižší stupeň 6-letého gymnázia
 5. Učební osnovy + seznam zkratek a kódů
  1. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
   1. Český jazyk - charakteristika
    1. prima:
    2. sekunda:
   2. Anglický jazyk - charakteristika,
   3. Německý jazyk - charakteristika,
   4. Ruský jazyk - charakteristika,
  2. Občanská výchova, dějepis, tělesná výchova, výchova ke zdraví
   1. Občanská výchova - charakteristika,
   2. Dějepis - charakteristika,
   3. Tělesná výchova - charakteristika
  3. Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Přírodovědné praktikum
   1. Zeměpis - charakteristika,
   2. Fyzika - charakteristika,
   3. Chemie - charakteristika,
   4. Přírodopis - charakteristika,
   5. Přírodovědné praktikum - charakterisktika,
  4. Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie
   1. Matematika a její aplikace - charakteristika,
   2. Informační a komunikační technologie - charakteristika,
  5. Hudební výchova, Výtvarná výchova
   1. Hudební výchova - charakteristika,
   2. Výtvarná výchova - charakteristika,
 6. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy (autoevaluace)

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého gymnázia

 1. Identifikační údaje školy
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu
  1. Zaměření školy
  2. Výchovné a vzdělávací strategie
  3. Zabezpečení výuky studentů se speciálními potřebami
  4. Zabezpečení výuky studentů mimořádně nadaných
  5. Začlenění průřezových témat tabelace
 4. Učební plán
  1. Poznámky k učebnímu plánu
  2. Tabelace učebního plánu pro nižší stupeň *.pdf *.html + odkazy na tabulky
 5. Učební osnovy + seznam zkratek a kódů
  1. Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
   1. Český jazyk - charakteristika
    1. prima:
    2. sekunda:
    3. tercie:
    4. kvarta:
   2. Anglický jazyk - charakteristika
   3. Německý jazyk - charakteristika,
   4. Ruský jazyk - charakteristika,
  2. Občanská výchova, dějepis, tělesná výchova, výchova ke zdraví
   1. Občanská výchova - charakteristika,
   2. Dějepis - charakteristika,
   3. Tělesná výchova - charakteristika,
   4. Výchova ke zdraví - charakteristika,
  3. Zeměpis, Fyzika, Chemie, Přírodopis, Přírodovědné praktikum
   1. Zeměpis - charakteristika,
   2. Fyzika - charakteristika,
   3. Chemie - charakteristika,
   4. Přírodopis - charakteristika,
   5. Přírodovědné praktikum
  4. Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie
   1. Matematika a její aplikace - charakteristika,
   2. Informační a komunikační technologie - charakteristika,
  5. Hudební výchova, Výtvarná výchova
   1. Hudební výchova - charakteristika,
   2. Výtvarná výchova - charakteristika,
 6. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy (autoevaluace)