GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Tato rada je poradním orgánem ředitele školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel (tj. Jihočeský kraj), který zároveň určí počet členů a vydá volební řád. Její existence je zakotvena v paragrafech 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s účinností od šk. roku 2005/06.

Na naší škole byla rada školy ustanovena v listopadu 2005.

Školská rada od prosince 2014

předsedkyně zástupce rodičů: Mgr. Monika Mandovcová
zástupce pedagogů: Mgr. Leoš Smrčina
zástupce města: Ing. Ivan Radosta

Kontakt na školskou radu

E-mail: skolskarada[zavináč]gymnazium-milevsko.cz


Jakožto jediný zástupce rodičů ve školské radě se na Vás obracím s nabídkou, abyste mne neváhali kontaktovat s podněty, připomínkami a nápady, kterými by se měla školská rada na popud Vás rodičů zabývat.


E-mail: mmandovec[zavináč]volny.cz

Mgr. Monika Mandovcová

Zápis ze zasedání školské rady 15.10.2015

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 15.10. 2015

Přítomni: Monika Mandovcová, Ivan Radosta, Leoš Smrčina, Petr Barda

Program:

- výroční zpráva školy

- diskuse k výroční zprávě

- schválení výroční zprávy

- poskytování informací rodičům prostřednictvím systému Bakaláři

Složení rady od srpna 2012

předsedkyně zástupce rodičů: Ing. Marie Vratislavská
zástupce pedagogů: Mgr. Leoš Smrčina
zástupce města: Bc. Zdeněk Herout

Složení rady od roku 2012

předsedkyně zástupce rodičů: Ing. Marie Vratislavská
zástupce pedagogů: Mgr. Petr Barda
zástupce města: Bc. Zdeněk Herout

Složení rady 2009 - 2011

předsedkyně zástupce rodičů: MVDr. Hana Fleischmannová
zástupce pedagogů: Mgr. Karel Dvořák
zástupce města: Bc. Zdeněk Herout

Složení rady 2005 - 2008

předsedkyně zástupce rodičů: Ing. Petra Šmejkalová
zástupce pedagogů: Mgr. Karel Dvořák
zapisovatel zástupce pedagogů: Ing. Jiří Školník
zástupce rodičů: Mgr. Helena Smrčinová
zástupce města: Mgr. Ivana Stráská
zástupce města: JUDr. Oldřich Kofroň

Dne 20.2.2009 nahradila Ing. Petru Šmejkalovou MVDr. Hana Fleischmannová.