GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Informace o škole

Název školy: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183
Adresa: Masarykova 183
399 01 Milevsko
Právní forma: příspěvková organizace
Identifikátor zařízení: 108 054 063
IČO: 60869046
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Právní forma krajský úřad
Adresa: U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Zřizovací listina školy vydána dle § 1, odst. 1, písm. a), a odst. 2, a § 2 zákona č. 157/2000 Sb. a dle § 35, odst. 2, písm. k), zákona č. 129/2000 Sb.
Telefon: 382 521 242 - kancelář
Telefon: 382 521 416 - ředitel
E-mail: kancelar@gymnazium-milevsko.cz
Internetové stránky: www.gymnazium-milevsko.cz
Ředitel školy: Mgr. Petr Barda
E-mail: petr.barda@gymnazium-milevsko.cz
Jmenován do funkce: radou kraje
Zástupce ředitele školy: Mgr. Karel Dvořák
E-mail: karel.dvorak@gymnazium-milevsko.cz
Škola se ve své činnosti řídí především zákony č. 561/2004 Sb., 562/2004 Sb., 563/2004 Sb. a souvisejícími právními předpisy.

V Milevsku dne 1. září 2012

Mgr. Petr Barda, ředitel školy

Informace o studijních oborech nově naleznete v samostané sekci.