GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Projekt OPVK

Závěrečná zpráva o projektu 56. výzvy

OPVK

Od 1.7.2015 naše škola realizovala projekt 56. výzvy OPVK Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "Celoživotní vzdělávání a čtenářská gramotnost", který reaguje na potřebu neustálého vzdělávání pedagogů a rozvoje čtenářské gramotnosti žáků a studentů. Realizace projektu byla ukončena 31.12.2015.

V rámci projektu se tři účitelé zúčastnili zahraničního jazykové kurzu. Dvě učitelky německého jazyka v Berlíně a jedna vyučující anglického jazyka na Maltě.

V rámci projektu bylo nově pořízeno celkem 129 ks knih do školní knihovny. Byly vytvořeny dva tématické plány pro 1. a 3. ročník. V souladu s pravidly bylo realizováno do 31.12.2015 v každém ročníku 6 čtenářských dílen. Celkem je připraveno po 10 čtenářských dílnách, přičemž zbývající budou realizovány v 1. pol. šk.r. 2015/16.

Projekt ROP

Výbor Regionální rady schválil 14. 11. 2014 financování projektu Inovace výuky jazyků - digitální víceúčelová laboratoř scelkovým rozpočtem 3. 500. 000,- Kč. V rámci projektu bude pořízena digitální laboratoř pro výuku cizích jazyků, tablety pro studenty a výukový program umožňující vzdálený přístup zdomova.

Projekt

Od 1.1.2012 naše škola realizuje projekt OPVK Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Krok za krokem k rozšíření znalostí pedagogů Gymnázia, Milevsko, Masarykova 183“, který reaguje na potřebu neustálého vzdělávání pedagogů. Hlavním cílem projektu je zvýšit profesní a osobnostní předpoklady našich pedagogických pracovníků k výuce. Předpokládaný konec projektu je 31.12.2012. Více o projektu najdete v informačním letáku.

OPVK

Závěrečná zpráva o projektu OP VK

Připravili jsme tiskovou zprávu o ukončení projektu OP VK.

„Krok za krokem k rozšíření znalostí pedagogů Gymnázia, Milevsko, Masarykova 183“

Od 1. 1. 2012 naše škola realizovala projekt s názvem „Krok za krokem k rozšíření znalostí pedagogů Gymnázia, Milevsko, Masarykova 183“, registračním číslem: CZ.1.07/1.3.06/04.0025, který reagoval na potřebu neustálého vzdělávání pedagogů. Realizace projektu byla přesně na dobu 12 měsíců a skončila 31. 12. 2012.

Na začátku března jsme vyhlásili výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb akreditovaných MŠMT jako DVPP. V tomto výběrovém řízení jsme vybrali dodavatele, který v průběhu projektu školil naše pedagogy, jednalo se o vzdělávací společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. Úvodní školení proběhlo v květnu 2012. Od té doby školení probíhala průběžně až do konce realizace projektu.S jejich kvalitou jsme byli velice spokojeni.

Díky získaným finančním prostředkům z ESF prošli naši zaměstnanci školením v několika oblastech. Celkem 14 kurzů bylo rozčleněno do tří tematických oblastí, zaměřených na měkké dovednosti, využití a prohloubení znalostí v oblasti ICT a jazykové dovednosti. Hlavním cílem projektu bylo zvýšit profesní a osobnostní předpoklady našich pedagogických pracovníků k výuce.Vzdělávání v měkkých dovednostech zahrnovalo konfliktní situace, vypořádání se s nimi, řešení jejich následků, ale také možnosti, jak jim předcházet. Vzhledem k dvoudenní koncepci kurzů došlo také k ucelení kolektivu a prohloubení vazeb pedagogického sboru podporujících vzájemnou spolupráci. Jeden z kurzů se věnoval asertivnímu jednání a jeho výhodám. Všechna proškolená témata jsou a budou aplikována na školní prostředí.

Vzdělávání v oblasti využití ICT při výuce bylo zahrnuto zejména z důvodu stále vyšších nároků ze strany studentů. Aby mohli reagovat na jejich požadavky a potřeby, absolvovali účastníci kurzy MS Word, MS Excel a MS PowerPoint. Díky prohloubení znalostí těchto programů se nyní lépe připravují na výuku a vytváření vzdělávacích materiálů. Škola z poskytnutých financí zakoupila interaktivní tabuli, která slouží pro zkvalitnění a zpestření výuky. Pedagogové absolvovali také kurz zaměřený na základy programu pro správu elektronické pošty MS Outlook.

Poslední oblastí vzdělávání v rámci tohoto projektu byl anglický jazyk. Jednalo se o dlouhodobou aktivitu. Pedagogové nejazykáři díky prohloubení znalostí gramatiky, zlepšení slovní zásoby a komunikačním cvičením jsou nyní schopni se lépe připravovat na výuku díky možnosti využívat i cizojazyčné zdroje.

S realizací projektu jsme velmi spokojeni a hodnotíme jej jako úspěšně zrealizovaný.

Leták OP VK

Leták OP VK najdete zde.