GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Digitální učební materiály

Digitální učební materiály

Zde jsou k dispozici digitální učební materiály vytvořené učiteli naší školy. Kromě sad EKF1, EKF2 a SFM. které jsou webovými stránkami, jsou ve formátu Smart Board Notebook.

OblastPředmětAutorPočet DUMůObsah DUMůDokument
Člověk a příroda FYZ Mgr. Svatava Pokorná 20 Slunce VY_32_INOVACE_FYZ_01
Merkur VY_32_INOVACE_FYZ_02
Venuše VY_32_INOVACE_FYZ_03
Země VY_32_INOVACE_FYZ_04
Mars VY_32_INOVACE_FYZ_05
Jupiter VY_32_INOVACE_FYZ_06
Saturn VY_32_INOVACE_FYZ_07
Uran VY_32_INOVACE_FYZ_08
Neptun VY_32_INOVACE_FYZ_09
Trpasličí planety VY_32_INOVACE_FYZ_10
Sluneční soustava VY_32_INOVACE_FYZ_11
Sluneční soustava II VY_32_INOVACE_FYZ_12
Měsíc, Země, Slunce VY_32_INOVACE_FYZ_13
Keplerovy zákony VY_32_INOVACE_FYZ_14
Vzdálenosti ve vesmíru VY_32_INOVACE_FYZ_15
Komety VY_32_INOVACE_FYZ_16
Galaxie VY_32_INOVACE_FYZ_17
Vznik a vývoj hvězd VY_32_INOVACE_FYZ_18
Zánik hvězd VY_32_INOVACE_FYZ_19
Souhvězdí VY_32_INOVACE_FYZ_20
MJA Mgr. Lucie Mrázková 20 Úsečka VY_32_INOVACE_MJA_01
Vektor VY_32_INOVACE_MJA_02
Skalární a vektorový součin VY_32_INOVACE_MJA_03
Vzájemná poloha přímek VY_32_INOVACE_MJA_04
Vzájemná poloha rovin VY_32_INOVACE_MJA_05
Kružnice VY_32_INOVACE_MJA_06
Elipsa VY_32_INOVACE_MJA_07
Možiny bodů I VY_32_INOVACE_MJA_08
Elipsa v astronomii VY_32_INOVACE_MJA_09
Parabola VY_32_INOVACE_MJA_10
Rotační paraboloid VY_32_INOVACE_MJA_11
Mostní oblouk - parabola VY_32_INOVACE_MJA_12
Vrh vodorovný a šikmý - parabola VY_32_INOVACE_MJA_13
Hyperbola VY_32_INOVACE_MJA_14
Množiny bodů II VY_32_INOVACE_MJA_15
Kuželosečky - shrnutí VY_32_INOVACE_MJA_16
Faktoriál VY_32_INOVACE_MJA_17
Kombinační číslo VY_32_INOVACE_MJA_18
Pascalův trojúhelník VY_32_INOVACE_MJA_19
Kombinatorika VY_32_INOVACE_MJA_20
BIO Mgr. Petra Soldátová 10 Ryby VY_32_INOVACE_BIO_01
Systém ryb VY_32_INOVACE_BIO_02
Obojživelníci VY_32_INOVACE_BIO_03
Systém obojživelníků VY_32_INOVACE_BIO_04
Systém plazů VY_32_INOVACE_BIO_05
Ptáci - stavba ptačího pera VY_32_INOVACE_BIO_06
Systém ptáků VY_32_INOVACE_BIO_07
Savci - trávicí soustava VY_32_INOVACE_BIO_08
Savci - systém savců VY_32_INOVACE_BIO_09
Savci laboratorní cvičení VY_32_INOVACE_BIO_10
BIO Mgr. Jana Slámová 10 Žahavci VY_32_INOVACE_BIO_11
Kroužkovci VY_32_INOVACE_BIO_12
Houby VY_32_INOVACE_BIO_13
Hmyz VY_32_INOVACE_BIO_14
Členovci VY_32_INOVACE_BIO_15
Hlísti VY_32_INOVACE_BIO_16
Prvoci VY_32_INOVACE_BIO_17
Měkkýši VY_32_INOVACE_BIO_18
Plži VY_32_INOVACE_BIO_19
Vzdušnicovci VY_32_INOVACE_BIO_20
Jazyk a jazyková komunikace ANJ Mgr. Leoš Smrčina 20 Airport I VY_32_INOVACE_ANJ_01
Airpotr II VY_32_INOVACE_ANJ_02
Airport III VY_32_INOVACE_ANJ_03
Town I VY_32_INOVACE_ANJ_04
Town II VY_32_INOVACE_ANJ_05
Town III VY_32_INOVACE_ANJ_06
Town IV VY_32_INOVACE_ANJ_07
Town V VY_32_INOVACE_ANJ_08
Hotel I VY_32_INOVACE_ANJ_09
Hotel II VY_32_INOVACE_ANJ_10
Hotel III VY_32_INOVACE_ANJ_11
Restaurant I VY_32_INOVACE_ANJ_12
Restaurant II VY_32_INOVACE_ANJ_13
Resturant III VY_32_INOVACE_ANJ_14
Café VY_32_INOVACE_ANJ_15
Shop I VY_32_INOVACE_ANJ_16
Shop II VY_32_INOVACE_ANJ_17
Shop III VY_32_INOVACE_ANJ_18
Shop IV VY_32_INOVACE_ANJ_19
American English VY_32_INOVACE_ANJ_20
ANJ Mgr. Leoš Smrčina 20 Computer 1 VY_32_INOVACE_ANJ_21
Computer 2 VY_32_INOVACE_ANJ_22
Computer 3 VY_32_INOVACE_ANJ_23
Media 1 VY_32_INOVACE_ANJ_24
Media 2 VY_32_INOVACE_ANJ_25
Media 3 VY_32_INOVACE_ANJ_26
Jobs 1 VY_32_INOVACE_ANJ_27
Jobs 2 VY_32_INOVACE_ANJ_28
Jobs 3 VY_32_INOVACE_ANJ_29
Environment 1 VY_32_INOVACE_ANJ_30
Environment 2 VY_32_INOVACE_ANJ_31
Environment 3 VY_32_INOVACE_ANJ_32
Environment 4 VY_32_INOVACE_ANJ_33
Weather VY_32_INOVACE_ANJ_34
Holidays 1 VY_32_INOVACE_ANJ_35
Holidays 2 VY_32_INOVACE_ANJ_36
Holidays 3 VY_32_INOVACE_ANJ_37
Doctor 1 VY_32_INOVACE_ANJ_38
Doctor 2 VY_32_INOVACE_ANJ_39
Doctor 3 VY_32_INOVACE_ANJ_40
NEJ Mgr. Lucie Mrázková 10 BRD-Bundesländer VY_32_INOVACE_NEJ_01
BRD-Geographie I. VY_32_INOVACE_NEJ_02
BRD-Geographie II. VY_32_INOVACE_NEJ_03
BRD-Geographie III. VY_32_INOVACE_NEJ_04
BRD-Geographie IV. VY_32_INOVACE_NEJ_05
Berlin I. VY_32_INOVACE_NEJ_06
Advent, Weihnachten VY_32_INOVACE_NEJ_07
Berlin II. VY_32_INOVACE_NEJ_08
BRD-UNESCO VY_32_INOVACE_NEJ_09
BRD-Schulsystem VY_32_INOVACE_NEJ_10
NEJ Ivana Švábová 10 Fr. Hundertwasser VY_32_INOVACE_NEJ_11
Deutsche Küche VY_32_INOVACE_NEJ_12
Einkaufen VY_32_INOVACE_NEJ_13
Bräuche, Feste VY_32_INOVACE_NEJ_14
Krankheiten VY_32_INOVACE_NEJ_15
Glückwünsche VY_32_INOVACE_NEJ_16
Charaktereigenschaften VY_32_INOVACE_NEJ_17
Ländernamen VY_32_INOVACE_NEJ_18
Einwohnernamen VY_32_INOVACE_NEJ_19
Österreichisches Deutsch VY_32_INOVACE_NEJ_20
Matematika a její aplikace EKF1 Ing. Jiří Školník 20 Peníze VY_32_INOVACE_EKF1_01
Měnový kurz VY_32_INOVACE_EKF1_02
Platební karta VY_32_INOVACE_EKF1_03
Platební styk VY_32_INOVACE_EKF1_04
Čistá mzda VY_32_INOVACE_EKF1_05
Doplňkové penzijní spořeni VY_32_INOVACE_EKF1_06
Stavební spoření VY_32_INOVACE_EKF1_07
Pojistění VY_32_INOVACE_EKF1_08
RPSN VY_32_INOVACE_EKF1_09
Investování VY_32_INOVACE_EKF1_10
Cenné papíry VY_32_INOVACE_EKF_11
Akcie VY_32_INOVACE_EKF1_12
Burzy VY_32_INOVACE_EKF1_13
Finanční rozpočet VY_32_INOVACE_EKF1_14
Spoření VY_32_INOVACE_EKF1_15
Úvěry VY_32_INOVACE_EKF1_16
ČNB VY_32_INOVACE_EKF1_17
Komerční banky VY_32_INOVACE_EKF1_18
Aktivní operace VY_32_INOVACE_EKF1_19
Pasívní operace VY_32_INOVACE_EKF1_20
EKF2 Ing. Jiří Školník 20 Základní ekonomické pojmy VY_32_INOVACE_EKF2_01
Raně moderní ekonomické směry VY_32_INOVACE_EKF2_02
Klasická ekonomie VY_32_INOVACE_EKF2_03
Moderní ekonomické směry VY_32_INOVACE_EKF2_04
Hospodářský proces VY_32_INOVACE_EKF2_05
Výrobní faktory VY_32_INOVACE_EKF2_06
Ekonomické systémy VY_32_INOVACE_EKF2_07
Tržní mechanismus VY_32_INOVACE_EKF2_08
Konkurence VY_32_INOVACE_EKF2_09
Náklady VY_32_INOVACE_EKF2_10
Živnosti VY_32_INOVACE_EKF2_11
Obchodní korporace VY_32_INOVACE_EKF2_12
Nezaměstnanost VY_32_INOVACE_EKF2_13
Výkonost ekonomiky VY_32_INOVACE_EKF2_14
Hospodářský cyklus VY_32_INOVACE_EKF2_15
Inflace VY_32_INOVACE_EKF2_16
Fiskální politika VY_32_INOVACE_EKF2_17
Daňová soustava VY_32_INOVACE_EKF2_18
Státní rozpočet VY_32_INOVACE_EKF2_19
Monetrární politika VY_32_INOVACE_EKF2_20
Statistika a fin. matematika Ing. Jiří Školník 20 Základní pojmy statistiky VY_32_INOVACE_SFM_01
Četnosti VY_32_INOVACE_SFM_02
Charakteristiky polohy VY_32_INOVACE_SFM_03
Charakteristiky variability VY_32_INOVACE_SFM_04
Kvantiliy VY_32_INOVACE_SFM_05
Statistika v Google Apps VY_32_INOVACE_SFM_06
Úroční jednoduché VY_32_INOVACE_SFM_07
Časová hodnota peněz VY_32_INOVACE_SFM_08
Úročení složené VY_32_INOVACE_SFM_09
Spoření VY_32_INOVACE_SFM_10
Důchody VY_32_INOVACE_SFM_11
Splácení úvěru VY_32_INOVACE_SFM_12
Vybrané finanční funkce v tabulkovém procesoru VY_32_INOVACE_SFM_13
Vybrané finanční funkce v Google Apps VY_32_INOVACE_SFM_14
Maticové operace v tabulkovém procesoru VY_32_INOVACE_SFM_15
Burzovní grafy VY_32_INOVACE_SFM_16
Geoinformatika VY_32_INOVACE_SFM_17
Inflace VY_32_INOVACE_SFM_18
Paprskové a bublinové grafy VY_32_INOVACE_SFM_19
Korelace VY_32_INOVACE_SFM_20
Člověk a společnost OSZ Mgr. Simona Španvirtová 10 Rodinné právo VY_32_INOVACE_OSZ_01
Trestné činy VY_32_INOVACE_OSZ_02
Trestní řízení a jeho účastníci VY_32_INOVACE_OSZ_03
Občanské právo VY_32_INOVACE_OSZ_04
Globalizace a globální problémy lidstva VY_32_INOVACE_OSZ_05
Dějiny evropské integrace VY_32_INOVACE_OSZ_06
ČR jako člen UE VY_32_INOVACE_OSZ_07
Funkce a podoby náboženství VY_32_INOVACE_OSZ_08
Islám VY_32_INOVACE_OSZ_09
Etika a svoboda VY_32_INOVACE_OSZ_10
OSZ Jaroslava Justýnová 10 Psychologické vědy a směr VY_32_INOVACE_OSZ_11
Psychické jevy VY_32_INOVACE_OSZ_12
Temperament VY_32_INOVACE_OSZ_13
Náročné situace a stres VY_32_INOVACE_OSZ_14
Člověk ve společnosti VY_32_INOVACE_OSZ_15
Struktura společnosti VY_32_INOVACE_OSZ_16
Problémy současné společnosti VY_32_INOVACE_OSZ_17
Myšlení a inteligence VY_32_INOVACE_OSZ_18
Přessókratovská filozofie VY_32_INOVACE_OSZ_19
Německá filozofie VY_32_INOVACE_OSZ_20
DEJ Mgr. Hana Krajícová 20 Doba pobělohorská VY_32_INOVACE_DEJ_01
Habsburská monarchie 1648 - 1740 VY_32_INOVACE_DEJ_02
Habsburská monarchie 1740 - 1790 VY_32_INOVACE_DEJ_03
Velká francouzská revoluce a napoleonské války VY_32_INOVACE_DEJ_04
Vznik USA VY_32_INOVACE_DEJ_05
Třicetiletá válka VY_32_INOVACE_DEJ_06
České země 1848 - 1914 VY_32_INOVACE_DEJ_07
1. světová válka VY_32_INOVACE_DEJ_08
Vznik ČSR VY_32_INOVACE_DEJ_09
Ruské dějiny 1905 - 1939 VY_32_INOVACE_DEJ_10
Německo 1918 - 1939 VY_32_INOVACE_DEJ_11
Německo 1918 - 1939 VY_32_INOVACE_DEJ_12
SSSR 1939 - 1941 VY_32_INOVACE_DEJ_13
2. světová válka VY_32_INOVACE_DEJ_14
ČSR 1938 - 1939 VY_32_INOVACE_DEJ_15
Protektorát Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_16
Prezidenti USA 1789 - 1921 VY_32_INOVACE_DEJ_17
Prezidenti USA 1945 - 1993 VY_32_INOVACE_DEJ_18
SSSR 1953 - 1991 VY_32_INOVACE_DEJ_19
Českoslovenští prezidenti VY_32_INOVACE_DEJ_20
CJL Mgr. Jana Plavcová 20 Literární teorie úvod VY_32_INOVACE_CEJ_01
Literární teorie literární druhy VY_32_INOVACE_CEJ_02
Literární teorie literární žánry VY_32_INOVACE_CEJ_03
Literár. teorie interpretace literár. díla VY_32_INOVACE_CEJ_04
Opakování literární teorie (1) VY_32_INOVACE_CEJ_05
Literár. teorie teorie verše (1) VY_32_INOVACE_CEJ_06
Literár.í teorie teorie verše (2) VY_32_INOVACE_CEJ_07
Literár. teorie struktura literár. díla (1) VY_32_INOVACE_CEJ_08
Literár. teorie struktura literár. díla (2) VY_32_INOVACE_CEJ_09
Opakování literární teorie (2) VY_32_INOVACE_CEJ_10
Pravopis i/y po obojetných souhl. VY_32_INOVACE_CEJ_11
Pravopis psaní písmena ů/ú VY_32_INOVACE_CEJ_12
Pravopis koncovky PJ a PřJ VY_32_INOVACE_CEJ_13
Pravopis shoda přís. spodm. I VY_32_INOVACE_CEJ_14
Pravopis shoda přís. spodm. II VY_32_INOVACE_CEJ_15
Pravopis předpony s- a z- VY_32_INOVACE_CEJ_16
Pravopis velká písmena I VY_32_INOVACE_CEJ_17
Pravopis velká písmena II VY_32_INOVACE_CEJ_18
Pravopis velká písmena III VY_32_INOVACE_CEJ_19
Pravopis velká písmena IV VY_32_INOVACE_CEJ_20

Dotazy k DUM zasílejte na jiri.skolnik (zavináč) gymnazium-milevsko.cz