EKONOMIKA A FINANCE I

Spoření

Jednou z forem jak naložit s případným přebytkem rozpočtu je spoření. Spoření je formou finanční investice..

Posouzení spoření jakožto formy investice:

  1. Výnosy - zpravidla nízké, málokdy vyšší než míra inflace.
  2. Riziko - minimální, vklady pojištěny na 100 % jejich hodnoty (výše náhrady je omezena na maximálně 100 000 EUR.)
  3. Likvidita - vysoká, vklady lze vybrat téměř kdykoliv (určité omezení u termínových vkladů).

(Ilustrační obrázek je Public Domain ze serveru www.publicdomainpictures.net.)

Zhodnocení spoření:

Minimálně riziková, málo výnosná a vysoce likvidní forma uložení volných finančních prostředků. Vhodná především na kratší dobu pro odložení prostředků určených na budoucí pořížení spotřebních předmětů, dovolené apod.

Produkty spoření:

  1. Běžné účty - není produkt primárně určený ke spoření, ale provádění běžných bezhotovostních plateb. Peníze jsou sice prakticky okamžitě k dispozici, avšak zhodnocení je velmi nízké a vlivem bankovních poplatků nulové či dokonce záporné.

  2. Termínované vklady - jsou vhodné k uložení jednorázového přebytku. Úročení je vyšší než u běžného účtu, avšak zpravidle přesto relativně nízké. Výše úroku zpravidla závisí na výši vložených prostředků (pásmové úročení) a na termínu pro výpověď vkladu. Velkou nevýhodou je, že vklad je vázán na určitou dobu. Tento produkt se hodí na uložení volných prostředků pro budoucí plánované výdaje.

  3. Spořicí účty - jsou vhodné k pravidelnému ukádání peněz. Zhodnocení je vyšší než u běžného účtu a také někdy i než u termínovaných vkladů, avšak úroková míra se může v čase měnit.

  4. Vkladní knížky - byly v minosti velmi oblíbeným produktem, dnes zájem o ně klesá. Vklady a výběry se do knížky průběžně zapisují, úrok je často pevný.

Banky preferují spořicí účty, které jsou obsluhovány elektronickým bankovnictvím a u kterých je povinný souběžný běžný účet. Vkládat lze často jen bezhotovostně z libovolného účtu, vybírat peníze ze spořicího účtu lze jen na souběžný účet.

Danění úroků

Podle zákona o daních z příjmů jsou výnosy z úroků na spořicích účtech a termínovaných vkladech zdaněny srážkovou daní ve výši 15 %. Banka daň sama strhne a k částce na účtu připíše už jen čistý výnos vkladu. Daň se počítá a sráží při připisování úroků.


Úkoly:

Úkol č. 1: Na webových stránkách různých bank vyhledejte jejich spořicí produkty.

Úkol č. 2: Porovnejte různé spořicí produkty pomocí webových stánek o spoření na Peníze.cz.

Úkol č. 3: Máte 151 000 Kč volných peněžních prostředků, které budete potřebovat nejdříve za 6 měsíců. Najděte aktuálné nejdostupnější finanční produkt pro jejich uložení. Předpokládejte, že běžně používáte elektronické bankovnictví a máte založen běžný účet u některé z bank.