EKONOMIKA A FINANCE II

Základní ekonomické otázky

Základní ekonomické systémy se liší tím, jak různě odpovídají na základní ekonomické otázky:

 1. CO a kolik se bude vyrábět? - Každá společnost řeší problém vzácnosti zdrojů a má své omezené hranice produkčních možností. V zásadě lze říci, že každá společnost vyrábí to, co jí umožní přežít a dále se rozvíjet.

 2. JAK a s jakými zdroji se bude vyrábět? - Každá společnost se rozhoduje v rámci svých technologických možností o vhodně využívat vzácné zdroje. Např. v otrokářské společnosti byla levnější práce lidských zdrojů (otroků) než těžkých povozů. Současné firmy, pokud je tom možné, raději využívají práci strojů než mnohem nákladnějších lidských zdrojů.

 3. PRO KOHO se bude vyrábět? Jak si členové rozdělí rozdělí výsledný produkt? - Každý člen společnosti usiluje získat takovou část celkového produktu, která mu umožní přežít a dále zvyšovat životní úroveň. Odpověď na tuto otázku závisí na vlastnických vztazích výrobních faktorů.

Ekonomické systémy

Podle odpovědí na základní ekonomické otázky lze rozlišit čtyři základní ekonomické systémy:

 1. Zvykový - je to nejstarší ekonomický systém. Na uvedené tři otázky odpovídá takto:
  1. CO? - rozhoduje náčelník (rada starších) podle zvyku (tradice) daného kmene.
  2. JAK? - je to zde obdobné: rozhoduje náčelník (rada starších) podle zvyku (tradice) daného kmene.
  3. PRO KOHO? - pokud produkt byl malý a umožňoval pouhé přežití, rozhoduje tradice kmene. Vznikl-li nějaký nadprodukt, rozdělí si ho nejvlivnější příslušníci kmene.
  Dnes se se zvykovým systémem setkat v centrální Austrálii, v Africe či u kmenů v pralesech jihoamerické Amazonie.

 2. Příkazový - centrálně plánovaná ekonomika. Na uvedené tři otázky odpovídá takto:
  1. CO? - rozhoduje politická špička podle plánu.
  2. JAK? - je to zde obdobné: rozhoduje elita podle plánu.
  3. PRO KOHO? - o pravidlech rozhoduje politická elita.
  Tento systém v ideální podobě existoval pouze tam, kdy byly zrušeny peníze. Tento systém byl (s určitými modifikacemi) charakteristický pro země tzv. reálného socialismu (např. Československo 1848 až 1989). V praxi se ukázal jako neživotaschopný a v zemích, kde vládl(a někde dosud i vládne), vede ke stagnaci až rozpadu ekonomiky.

 3. Tržní - v čisté podobně existoval v podmínkách dokonalé konkurence. Na uvedené tři otázky odpovídá takto:
  1. CO? - určujíci je trh a jeho zákony.
  2. JAK? - určujíci je trh a jeho zákony.
  3. PRO KOHO? - rozdělování probíhá podle úspěšnosti na trhu.
  Tento systém funguje na zcela opačných principech než příkazový.

 4. Smíšený - tento ekonomický systém je charakteristický pro vyspělé země. Ve své podstatě je to systém tržní v podmínkách sociálního státu, který funguje na základě přerozdělování prostředictvím státního rozpočtu. V ekonomice jsou zapojeny i neziskové subjekty.
ol