EKONOMIKA A FINANCE I

Akcie


Akcie je úvěrový cenný papír kapitálového trhu s dobou platnosti delší než jeden rok. Kdo si koupí akcii koupí, stává se akcionářem - spoluvlastníkem, protože do akciové společnosti vložil určitý majetkový podíl (kapitál). Akcionář má různá práva: zejména podílet se na zisku společnosti formou dividendy, účastnit se na řízení společnosti zejména tím, že je oprávněn hlasovat na valné hromadě. Má rovněž právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Kdo si kupuje akcie, očekává, že své vložené peníze zhodnotí jednak dividendami a jednak tím, vzroste kurz akcie mezi dobou nákupu a dalšího prodeje.

Nominální hodnota se vypočte jako základní kapitál společnosti vydělený početem akcií.

Pokud společnost nabízí akcie za vyšší hodnotu než je její nominální hodnota, označuje se tato navýšená hodnota jako emisní kurz. Rozdíl mezi emisním kurzem a nominální hodnotou se označuje jako emisní ažio.

V průběhu obchodování na kapitálovém trhu se vlivem nabídky a poptávky se mění její tržní cena - kurz akcie. Poptávku ovlivňuje zejména úspěšnost společnosti na trhu a výše zisku, které dosahuje, zejména pokud tento zisk dále investuje či rozděluje mezi akcionáře formou dividend. Kurz akcií ovlivňuje i celková politická situace burzovní spekulace.


Úkol: pomocí serveru Penize.cz posuďte vývoj akcií Komerční banky. Použijte tento odkaz.Druhy akcií:


  1. Akcie zakladatelské všechny emise akcií, které jsou vydávány při založení společnosti. Taková akcie je však současně kmenovou akcií.
  2. Akcie kmenové (nejběžnější) s právem: na dividendu (podíl na zisku), právo na účast a hlasování na valné hromadě, právo na podíl na likvidačním zůstatku.
  3. Akcie prioritní - s přednostním právem na výplatu dividendy nebo na privilegovaný podíl na likvidačním zůstatku, s omezeným právem hlasovat.

Účastí a hlasováním na valné hromadě se akcionář může podílet na rozhodování o společnosti, obvykle i na volbě jejího představenstva a podobně. Protože každá akcie znamená obvykle jeden hlas, může většinový akcionář, který vlastní "kontrolní balík" akcií, o společnosti rozhodovat sám a někdy tak i poškodit menšinové akcionáře. Jejich zájmy proto musí chránit zákony.


Pozn.: První společností, která vydala akcie byla Nizozemská východoindická společnost (1602).

Ukázka akcie a dluhopisu

Ukázka romadné listinné akcie Obligace Nizozemské východoindické společnosti z roku 1622

Zdroj obrázků: Wikimedia Commons, autorem obrázku hromadné listinné akcie je René Staněk
Úkol: pomocí serveru WolframAlpha.com porovnejte společnosti Microsoft a Apple. Použijte tento odkaz.