EKONOMIKA A FINANCE I

Doplňkové penzijní spoření

Tato forma spoření je součástí III. pilíře českého důchodového systému. Je rozumné v době, kdy má člověk větší příjmy (tedy v produktivním věku), si odkládat část svých peněžních prostředků na období starobního důchodu a alespoň částečně snížit propad životní úrovně v době, kdy už nebude moci pracovat. Doplňkové penzijní spoření je dobrovolnou formou spoření na penzi s podporou ze strany státu formou státního příspěvku. Navazuje na dřívější penzijní připojištění.

Penzijní připojištění

Až do 31. 12. 2012 si lidé mohli uzavírat smlouvy o penzijním připojištění. Na základě těchto smluv měsíčně přispívali do penzijních fondů určitou částkou a obdrželi od státu měsíční příspěvek ve výši 50 až 150 Kč. Mohl jim přispívat i zaměstnavatel. Další výhodou vedle zhodnocení jejich úspor fondem byla možnost odečtu části úložky od základu daně z příjmu fyzických osob.

Dnem 1. ledna 2013 možnost uzavírat nové smlouvy o penzijním připojištění skončila. Účastníci této formy spoření se mohou kdykoli rozhodnout, zda nadále budou spořit na základě těchto smluv za nových podmínek platných od roku 2013 do transformovaných fondů, či zda přejdou do nové formy doplňkového penzijního spoření v nových účastnických fondech (cesta zpět však zůstane definitivně uzavřená).

Kdo se rozhodl zůstat u penzijního připojištění v transformovaném fondu spoří za těchto nových podmínek:

 1. nemá možnost měnit fond
 2. státní příspěvek je o něco vyšší, avšak jen v případně vyššího příspěvku a nově u měsíčního spoření menšího než 300 Kč není poskytován vůbec
 3. má ganantovaný nezáporný roční výnos
 4. nádále má možnost těchto forem výplaty úspor:
  1. výsluhová penze - po 15 letech spoření je možno vybrat až 50 % naspořené částky
  2. starobní penze - možno čerpat v 60 letech
  3. invalidní penze - po přiznání plného invalidního důchody (je možná až po urité minimální době spoření)
  4. pozůstalostní penze - v případě smrti účastníka je vyplácena pozůstalýcm (až po stanovené minimální době spoření
  5. odbytné - výplata před nárokem na důchod - znamená mj. ztrátu státního příspěvku

Doplňkové penzijní spoření v účastnickém fondu

Platí pro nově uzavřené smlouvy počínaje rokem 2013 a pro smlouvy převedené z penzijního připoještění. Jsou zde zejména tyto rozdíly od penzijního připojištění:

 1. odpadla možnost výsluhové penze
 2. odpadla garance nezáporného výnosu, avšak vzhledem k tomu, že se účastnickým fondů rozšířily možnosti investování, lze očekávat vyšší výnosy než budou mít transformované fondy

Od roku 2013 se střadatelům jak do účastnických tak i transformovaných fondů v zásadě zvyšuje možnost daňového odpočtu.

Shrnutí:

 1. Pro: státní příspěvek a daňové úlevy
 2. Proti: dlouhodové investování a možná změna podmínek v průběhu spoření - změny v legislativě