STATISTIKA A FINANČNÍ MATEMATIKA

Paprskové grafy

Paprskový grafnazývaný pro svůj vzhled také pavoukovitý nebo hvězdný graf, vykresluje hodnoty každé kategorie podél samostatné osy, která začíná ve středu grafu a končí na vnějším prstenci.

Příklad 1a:

Zadání: Vyjádřete v grafu vzájemné vzdálenosti krajských měst ČR. Pozn.: Vzdálenosti jsou v km silniční vzdálenosti.

Řešení: Data zadáme v tabulce. Klikněte na obrázek a zvolte záložku "Data". Vlastní graf je v záložce "Vzdálenosti".

Pozn.: Příklady 1a a 1b jsou vytvořeny v Ecelu 2003. Byly však dokončeny v Ecelu 2010, ve kterém lze snáze vytvářet průhlednou výplň oblasti (př. 1b)

Příklad 1b:

Zadání: Porovnejte v grafu vzdálenosti krajských měst ČR od Prahy a od Jihlavy. Zjistěte, které z obou měst pro ostatní krajská města dostupnější. Pozn.: Vzdálenosti jsou v km silniční vzdálenosti.

Řešení: Zdrojová data v tabulce př. 1a. Klikněte na obrázek a vyberte záložku "Data". Pro získání výsledného grafu klikněte na obrázek a zvolte záložku "Porovnani".

Příklad 2:

Zadání: Vyjádřete graficky srovnání časové dostupnosti konečných stanic všech tří tras metra v Praze. Údaje o vzdálenosti představují dobu jízdy metrem v minutách (včetně doby případného přestupu).

Řešení: Zdrojová data v tabulce. Klikněte na obrázek a vyberte záložku "Data". Pro získání výsledného grafu klikněte na obrázek a zvolte záložku "Graf1".

Úkol:

Sestavte tabulku a paprskový graf. Rozdělte 60 hodin tělesné výchovy ve školním roce na atletiku (venku), sportovní hry (společně venku nebo v hale), gymnastiku (v hale) a na bruslení. Dále přiřaďte tyto činnosti vhodným měsícům. Předpokládejte pro jednoduchost, že v měsíci se odučí vždy 6 hodin. Činnosti plánujte tak, že činnost se může v průběhu roku objevi vícekrát (např. atletika v září a říjnu i v květnu a červnu), vždy probíhá souvisle po dobu alespoň dvou měsíců, může však mít různou hodinovou dotací v měsíci. Výsledek pak zakreslete v paprskovém grafu s vynesenými plochami, kde po obvodu budou měsíce září až červen.