EKONOMIKA A FINANCE II

Výrobní faktory

Členění výrobních faktorů

 1. Primární
  1. Půda
  2. Práce
 2. Sekundární
  1. Kapitál
 3. Doplňkové
  1. Podnikatelské schopnosti
  2. Informace
  3. Technologie

Půda

 1. je výsledkem činnosti přírody a jeji součástí - není to volný statek
 2. je vzácná, její množství je omezené
 3. zahrnuje i to, co je v půdě obsaženo - nerosty, drahé kovy aj.
 4. důchodem plynoucím z půdu je pozemková renta

Práce

 1. je lidská činnost, která přeměňuje přírodní zdroje v užitečně statky
 2. odměnou za práci (cenou práce) je mzda

Kapitál

 1. je sekundární - pochází z přírody, není výsledkem přírodních sil
 2. je to zhodnocující se hodnota, tj. určitá hodnota přináší další hodnoty
 3. je to zhodnocující se hodnota, tj. určitá hodnota přináší další hodnoty
 4. jsou to úspory vložené jako investice (akumolované úspory)
 5. může mít hmotný (budovy, stavby, stroje, materiál aj.) či peněžní (peníze) charakter
 6. může být vlastní či cizí (museli jsme si ho vypůjčit)
 7. kapitál přináší svému vlastníkovi úrok nebo zisk

Podnikatelské schopnosti

Mezi výrobní faktory se zahrnují i podnikatelské schopnosti, podnikavost, rozhodnost, odvaha a schopnost podstupovat rizika

Odměnou za podnikatelské schopnosti je zisk

Mezi výrobní faktory se někdy zahrnují i informace a technologie (patenty, licence aj.)