EKONOMIKA A FINANCE I

Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) je centrální bankou České republiky. Je veřejnoprávním subjektem, byly jí svěřeny pravomoci správního úřadu. Její existence je zakotvena v Ústavě ČR a činnost upravena zákonem.

Průčelí budovy ČNB v Praze

Na obr. je průčelí budovy ČNB v Praze. Zdroj Wikimedia Commons.

ČNB má především dbát o cenovou stabilitu, tedy vytvářet nízkoinflační prostředí v ekonomice a tím vytvářet podmínky pro dosažení udržitelného rozvoje ekonomiky. Předpokladem účinnosti měnových nástrojů ČNB jakožto centrální banky je její nezávislost.

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada. Je tvořena guvernérem ČNB, dvěma viceguvernéry a dalšími čtyřmi členy bankový rady. Členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na období 6 let. Funkci člena bankovní rady lze vykonávat max. dvakrát. Jménem ČNB jedná guvernér, který je oprávněn se s hlasem poradním zúčastňovat jednání vlády. Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně předkládá zprávu o měnovém vývoji.

ČNB má sídlo v Praze a pobočky v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Úkoly ČNB:

  1. Měnová politika - úkolem ČNB je zajistit stabilitu cenového indexu a tím udržovat inflaci v přiměřené míře. Tento úkol plní změnami úrokových sazeb, pomocí nichž ovlivňuje množství peněz v oběhu a vytváření peněžní zásoby. Po zavedení eura se ČNB vzdá samostatné měnové politiky ve prospěch Evropské centralní banky.
  2. Dohled na finančním bankovním sektorem a kapitálovým trhem - ČNB dohlíží nad komerčními bankami, institucemi kapitálového trhu, pojišťovnami, penzijním připojištěním, družstvními záložnami aj. Provádí devizový dohled a dohled na institucemi elektronických peněz.
  3. Emise oběživa a peněžní oběh - ČNB má monopolní právo vydávat bankovky a mince včetně mincí pamětních. Stará se o plynulý pěněžní oběh, spravuje zásoby peněz, stahuje peníze z oběhu a ničí poškozené opotřebené bankovky a mince. Vyměňuje poškozené peníze za nové. Zajišťuje technickou a uměleckou přípravu platidel. Podílí se na ochraně před paděláním peněz a eviduje penize zadržené pro podezření z padělání.
  4. Devizová činnost - ČNB spravuje devizové rezezvy státu, provádí operace na devizovém trhu. Devizové rezervy zahrnují cenné papíry na cizí měny, hotovost cizích měn a zlata. ČNB se snaží ovlivňovat výši kurzu koruny vůči ostatním měnám.
  5. Platební styk a zúčtování bank - ČNB stanoví pravidla provádění platebního styku bankami i nebankovními subjekty. Provozuje systém mezibankovními platebního styku.
  6. Banka státu - ČNB poskytuje bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Pro organizace napojené na státní rozpočet poskytuje obdobné služby jako komerční banky. ČNB provádí operace spojené se státními cennými papíry

Cvičení:

1. Seznamte se s webovými stránkami ČNB www.cnb.cz.

2. Zjistěte na webových stránkách ČNB, kdo v současné době vykonává funkci guvernéra ČNB.

3. Seznamte se s našimi platidly a s jejich ochrannými prvky.

4. Podívejte se na Animovaný vzdělávací film O Penězích a lidech na YouTube, což je zábavný cca desetiminutový film z dílny malíře Pavla Koutského, který představí historii peněz a jejich vývoj až do současnosti a související pojmy jako inflace, ekonomika, centrální banka a další.