EKONOMIKA A FINANCE I

RPSN (roční procentní sazba nákladů)

RPSN je ukazatel, který pomáhá porovnávat cenovou výhodnost či nevýhodnost úvěrů. Při posuzování výhodnosti či nevýhodnosti úvěrů nestačí znát jen roční úrokovou míru úvěru. Je třeba vzít v úvahu i další výdaje spojené se splátkami, správou a čerpáním úvěru.

Ukazatel RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku na úrocích a poplatcích navíc. Poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen ze zákona uvádět tento ukazatel.

Ukazatel RPSN bere v úvahu nejen roční úrokovou míru, ale i další poplatky jako zejména za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), za správu úvěru, za vedení účtu, za převody peněžních prostředků, dále první navýšenou splátku (akontaci), u leasingu odkupní cenu předmětu, pojištění schopnosti splácet aj. Navíc je na roční bázi, takže usnadňuje orientaci zájemce o úvěr, pokud úrokové míry jsou uváděny s různým základem (ročním, měsíčním, denním aj.).

Výpočet RPSN je poměrně složitý, neboť vychází z relativně složitého vzorce. V dalším textu budeme pracovat s kalkulačkou RPSN.


Řešené příklady:

Př. 1: Výkladový příklad

Na začátku roku jsme si vypůjčili 20 000 Kč, s tím že 1. ledna následujícího roku vrátíme částku 22 000 Kč. Půjčka má tedy jen jednu splátku a nejsou s ní spojeny žádné dálší poplatky. Kolik procent činí roční úroková míra a jaká je hodnota ukazatele RPSN?

Řešení: Roční úrokovou míru spočítáme lehce, činí 10 %, půjčili jsme si 20 000 Kč, vracíme 22 000 Kč, úrok tedy činí 2 000 Kč. Nyní dosadíme zadaná čísla do kalkulačky RPSN: výše úvěru je 20 000 Kč, perioda splátek roční, počet splátek zadáme 1, výše splátky je 22 000 Kč, poplatek za uzavření smlouvy zadáme 0 Kč, další náklady - zadáme rovněž 0 Kč. Stiskneme tlačítko "Výpočet" a zjistíme, že RPSN vyšlo 10 % a že zaplatíme celkem 22 000 Kč. Z výsledku vyplývá, že v tomto jednoduchém příkladu se RPSN rovná roční úrokové míře.

Nyní zadání "nepatrně" upravíme. Stejně jako předtím vrátíme po roce 22 000 Kč, tentokrát však ve čtyřech čtvrtletních splátkách ve výši 5 500 Kč. Výpočtem zjistíme, že roční úroková míra zůstává 10 %, avšak RPSN nyní činí 16,646 %

Jak je to možné? Musíme si uvědomit, že za těchto podmínek, máme 20 000 Kč k dispozici jen na první čtvtletí, v dalším čtvrtletí máme z původní půjčky (pokud nebereme v úvahu poměrnou část ročního úroku 500 Kč) z původní výpůjčky již jen 15 000 atd. Tento upravený splátkový kalendář je pro nás méně výhodný než byl původní, proto RPSN je nyní výrazně vyšší. Navíc si musíme uvědomit, že tento příklad ještě nebral v úvahu žádné další poplatky.

Př. 2: Řešený příklad

Nejmenovaný poskytovatel nabízí půjčku za těchto podmínek. Částka: 30 000 Kč, počet splátek 60, výše jedné splátky 767, frekvence splácení měsíčně. V informaci uvádí, že RPSN činí 20 % a že klient celkem zaplatí 46 020 Kč. Ověřte, zda poskytovatel půjčky uvádí poslední dva údaje správně.

Řešení: Uvedené údaje dosadíme do kalkulačky, další výdaje spojené s půjčkou zadáme v nulové výši. Výpočete zjistíme, že údaje poskytovatele půjčky jsou v nabídce uvedeny správně.

Neřešené příklad:

Př. 1:

Člověk ve finanční tísni hledá poskytovale půjčky 50 000 Kč na 3 měsíce s tím, že respektuje i stoprocentní úrok. Určete kolik zájemce zaplatí celkem po třech měsících a jakou hodnotu bude mít ukazatel RPSN. Předpokládejte, že ten, kdo půjčku nabízí, požaduje jednu splátku po třech měsících a úrok 100 % p. a.

Př. 2:

Poskytovatel nabízí půjčku 10 000 Kč na 1 rok. Podmínkou je 12 splátek ve výši 1 400 Kč. Další poplatky nepožaduje. Určete, kolik klient po roce zaplatí a jakou hodnotu má ukazatel RPSN. Posuďte výhodnost této půjčky.

Př. 3:

Orientační nabídka půjčky ERA (zdroj internet ERA, červenec 2013): Čátka 20 000 Kč, doba splácení: 2 roky, počet splátek: 24, výše splátky: 1 007 Kč. Poplatky nejsou. Kolik činí ukazatel RPSN a kolik zájemce zaplatí celkem?

Úloha:

Stanovte si požadovanou částku půjčky a dobu splácení. Nalezněte na internetu pět poskytovatelů takovéto půjčky a údaje uspořádejte do tabulky, výsledné hodnoty RPSN a celkové splacené částky porovnejte a posuďte.