EKONOMIKA A FINANCE II

Aktivita


Úkol č. 1


Na základě obr. 1 zhodnoťte vývoj hrubého domácího produktu ČR v letech 1993 až 2012. Které roky byl roky růstu a které poklesu?
Úkol č. 2


Obr. 2 je kartodiagram, ve kterém jsou pro jednotlivé státy barevně rozlišeny hodnoty jejich HDP na obyvatele v USD za rok 2012. Posuďte ekonomickou úroveň jednotlivých států Evropy na základě tohoto ukazatele.
Úkol č. 3


Zjistěte na internetu hodnoty HDP na obyvatele pro jednotlivé členské státy Evropské unie. Seřaďte státy EU dle tohoto ukazatele a sestavte sloupcový graf.
Obrazová příloha pro aktivitu:


Meziroční přístek HDP ČR v % v letech 1993 až 2012

Obr. 1: Meziroční přístek HDP ČR v % v letech 1993 až 2012, zdroj dat wikipedia.cz

Klikutím na obrázek je možno jej zvětšit.


Obr. 2: HDP na obyvatele v USD za rok 2012 pro jednotlivé státy Evropy, obr. public domain - zdroj Wikimedia Commons