EKONOMIKA A FINANCE II

Literatura

[1] Přispěvatelé Wikipedie, Hospodářská politika [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 9. 03. 2013, 09:20 UTC, [citováno 18. 12. 2013]

[2] Přispěvatelé Wikipedie, Fiskální politika [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 26. 07. 2013, 09:09 UTC, [citováno 18. 12. 2013]

[3] ČECHOVÁ, Jarmila. Ekonomika pro gymnázia. 2., aktualiz. vyd. Praha, 2013, 112 s. ISBN 978-80-87204-69-6.

[4] BUČKOVÁ, Veronika, Alena FABIČOVICOVÁ a Monika NOVÁKOVÁ. Ekonomika pro střední školy - úvod. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2013, 3 sv. ISBN 978-80-7358-205-0.