GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Další články

Olympiáda v českém jazyce


28.11.2015

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut.

Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.

  • OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně
  • ve školním roce 2014/15 probíhá 41. ročník
  • OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední);
  • OČJ se člení podle kategoriía) kategorie I. pro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnáziíb) kategorie II. pro 1.-4. ročníky SŠ

Na naší škole proběhne školní kolo v pátek 11. prosince 2015 od 7.55 do 10.00 hodin.