GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Další články

Dějepisná olympiáda


22.11.2015

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má jednu kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise Dějepisné olympiády.

  • Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
  • Každý rok se koná celostátní kolo v jiném místě ČR.
  • Každý ročník má jiné tematické zaměření jednotné pro všechna kola, jež se liší jen svou náročností.

(zdroj: webové stránky organizátora)


Školní kolo Dějepisné olympiády se koná v pondělí 23. listopadu 2015 v učebně č. 21. Další informace přineseme.