GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Studijní obory

1. Čtyřleté gymnázium kód: 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)

- obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách.

Pozn.: výše uvedený kód oboru čtyřletého studia platí od šk.r. 2009/2010 počínaje prvním ročníkem pro ročníky, ve kterých se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium. Obor je určen uchazečům z 9. třídy ZŠ.

2. Šestileté gymnázium kód: 79-41-K/61 Gymnázium (6leté)

- obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách.

Pozn.: Tento obor otevíráme od školního roku 2013/2014 počínaje primou pro uchazeče ze 7. třídy ZŠ.

3. Osmileté gymnázium kód: 79-41-K/81 Gymnázium (8leté)
- obor poskytuje všeobecné gymnaziální vzdělání, zaměřené především na přípravu ke studiu na vysokých školách, popř. vyšších odborných školách
Pozn.: výše uvedený kód osmiletého studia platí od šk.r. 2007/2008 počínaje prvním ročníkem (primou) pro ročníky, ve kterých se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro nižší stupeň gymnázia, a od šk.r. 2009/2010 počínaje pátým ročníkem (kvintou) pro ročníky, ve kterých se vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium; obor je na naší škole dobíhající a již jej nenabízíme.