GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Další články

Olympiáda v českém jazyce


17.1.2016

Školní kolo Olympiády v českém jazyce proběhlo na naší škole 23. listopadu 2015.


V I. kategorii (ZŠ) byly tyto výsledky:

1. místo: Petr Kolář (sekunda)
2. místo: Zuzana Dvořáková (sekunda)
3. místo Dominika Hroncová (prima)

V II. kategorii (SŠ) byly tyto výsledky:

1. místo: Michaela Blažková (oktáva)
2. místo: Hedvika Patková (oktáva)
3. místo: Štěpán Komárek (tercie)

Okresní kola se konají 15. února v kat. I. a 16. února 2016 v kat. II.Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

OČJ je postupovou soutěží a skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Na odborném zajištění olympiády se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga. Zadání je rozděleno do dvou částí (gramatika: 60 minut a sloh: 60 minut).


OČJ má dvě kategorie:

  • I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a studentům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • II. kategorie je určena studentům 1. až 4. ročníků všech typů středních škol.

Ve školním roce 2015/16 probíhá již 42. ročník této soutěže.