GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Galerie

Diplom za 1. místo ve II. kategorii Diplom za 1. místo ve III. kategorii

Další články

Výsledky školního kola soutěže Tuta Via Vitae


11.1.2016

Naše škola se zapojila do 1. ročníku soutěže Tuta Via Vitae.

Školní kolo probíhalo online formou a bylo ukončeno 22. prosince 2015.

Na naší škole test vyplnilo celkem 39 žáků nižšího stupně a 106 studentů vyššího stupně gymnázia.


Ve II. kategorii - žáci ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - bylo na naší škole toto pořadí:

1. Jan Hátle sekunda
2. Adam Flemr sekunda
3. Kateřina Fuková sekunda
4. Petr Pich sekunda
5. Karolína Knížová prima
6. Vítek Průša sekunda

Ve III. kategorii - studenti SŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - bylo na naší škole toto pořadí:

1. Lukáš Kofroň 4.A
2. Jan Urban oktáva
3. Linda Bulantová 3.A
4. Zuzana Válová 3,A
5. Michaela Blažková oktáva
6. Veronika Kolářová oktáva

Všem jmenovaným blahopřejeme.


Nyní bude následovat okresní kolo, při kterém první tři utvoří družstvo a společně vypracují online test. Test, který je podobný test ze školního kola, je nutno vyplnit do 10. února 2016. Soutěžící, kteří skončili na 4. až 6. místě, jsou náhradníci.

Našim soutěžícím přejeme hodně úspěchů v okresním kole a všem, kteří vyplnili test děkujeme za účast v soutěži.


Nová celostátní soutěž „Tuta Via Vitae" od září 2015 do dubna 2016 vzdělává děti, mládež a jejich prostřednictvím i dospělé, za pomoci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a dalších odborníků a institucí v požární ochraně, civilní obraně, ochraně obyvatel, bezpečnostní problematice státní i soukromé a bankovní, krizových situacích, zdravotní problematice, systému zdravotnictví, zdravotním pojištění, pojištění osob a majetku, první pomoci, právech a povinnostech občanů, při živelné pohromě, průmyslové havárii, kyberšikaně, komunikaci se státem, apod.

Základní tematické okruhy:1) Požární gramotnost aneb Než přijde hasič2) Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista3) Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař4) Občanská gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU5) Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví6) Právní gramotnost aneb Občan a právo