GYMNÁZIUM
MILEVSKO

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Další články

7. ročník soutěže Finanční gramotnost


20.9.2015

Soutěž Finanční gramotnost (dále též jen sFG) od roku 2009 vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále též jen MŠMT ČR) v nejvyšší kategorii celostátních školních soutěží „A“. Cílem sFG je naučit finanční gramotnost (dále též jen FG) žáky základních škol (ZŠ) a žáky středních škol (SŠ). FG je stále nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení a učí děti i dospělé finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.

Soutěž FG je i součástí aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a podařilo se FG dostat do rámcových vzdělávacích plánů (RVP č. j. MŠMT-2647/2013-210) a vychází z platných Standardů FG a naplňuje předepsané požadavky Ministerstva financí ČR na finanční vzdělávání. Soutěž FG současně slouží pro měření úrovně FG u více než 1/4 milionu žáků základních a středních škol v ČR.


Soutěž FG je určena všem žákům 1. a 2. stupně základních škol a žákům všech středních škol v těchto základních tematických okruzích:

1) informační gramotnost

2) peněžní gramotnost

3) cenová gramotnost

4) rozpočtová gramotnost

5) právní gramotnost

6) ochrana spotřebitele.

V šesti ročnících soutěže Finanční gramotnost úspěšně soutěžilo 263.088 žáků z celé ČR a soutěž má nejvyšší počet soutěžících ze všech soutěží MŠMT ČR. Sedmý ročník sFG osobně zaštítil náměstek MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Finálová kola sFG o titul „Mistr republiky ve finanční gramotnosti“ v klášteře Emauzy v Praze dne 26. 4. 2016 již tradičně zahájí guvernér ČNB Ing. Miroslav Singer, PhD.